Bc. Miloslav Soukup

Bachelor's thesis

Využití diferenční skenovací kalorimetrie v potravinářství

Utilization of differential scanning calorimetry in food processing
Anotácia:
Cílem této práce je představit nejrozšířenější techniku termické analýzy a její využití v potravinářství. První část práce se zabývá samotnou technikou diferenční skenovací kalorimetrie včetně praktického nastavení DSC experimentu a jejími modifikacemi. Druhá hlavní část zkoumá její použitelnost pro studium čtyř hlavních potravinových složek ? škrobů, cukrů, tuků a bílkovin.
Abstract:
The aim of this work is to present the most widely used thermal analysis technique and its use in the food industry. The first part deal with the technique of differential scanning calorimetry including practical settings DSC experiment and its modifications . The second major section examines its applicability to the study of the four major food components - starch, sugars, fats and proteins.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedúci: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Soukup, Miloslav. Využití diferenční skenovací kalorimetrie v potravinářství. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / odbor:
Chemistry and Technical Chemistry / Chemistry and Technical Chemistry

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.