Diana Kokumbayeva

Bakalářská práce

Czech Cultural Standards from Kazakh Perspective

České kulturní standardy z kazašské perspektivy
Anotace:
Tato práce se věnuje identifikování českých kulturních standardů z kazašského pohledu ve studijním prostředí. Hlavním cílem je identifikovat české kulturní standardy prostřednictvím pohledu kazašských studentů. Na začátku práce jsou prezentovány definice kultury, modely kultury a kulturních dimenzí E.T.Halla, G.Hofstedeho, F. Trompenaarse a kulturních standardů A.Thomase. V následujících kapitolách …více
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to the investigation of Czech cultural standards from Kazakh perspective in the study environment. The main aim is to identify Czech cultural standards through the view of Kazakh students. In the beginning of the thesis are presented the definition of culture, models of culture and cultural dimensions investigated by E.T.Hall, G.Hofstede, F. Trompenaars, and cultural …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Zuzana Křečková Kroupová
  • Oponent: Přemysl Průša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49621