Bc. Iveta FLEISCHMANNOVÁ

Diplomová práce

Integrovaný management ochrany přírody na Šumavě

Integrative management of nature conservation in Šumava - case study of Lipno nad Vltavou and Kovářov
Anotace:
Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou v oblasti ochrany přírody, a to fragmentací krajiny vlivem dopravní infrastruktury ve vybraných modelových lokalitách na území České Republiky. Práce dále řeší otázku krajinné struktury a jejího vývoje se zaměřením na jednotlivé krajinné složky a jejich charakteristiky. Práce se zaměřila na vliv fragmentace krajiny na rozměrově malé organizmy. Modelové …více
Abstract:
This thesis deals with current issues in the field of nature conservation, t. i. landscape fragmentation due to transport infrastructure in selected model areas in the Czech Republic. The project also evaluates the issue of landscape structure and its development with a focus on individual landscape elements and their characteristics. The thesis focuses on the impact of landscape fragmentation on dimensionally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FLEISCHMANNOVÁ, Iveta. Integrovaný management ochrany přírody na Šumavě. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses oyt30x oyt30x/2
20. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 5. 2013
Bulanova, L.
21. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.