Sabeha Sansalová

Master's thesis

Využití metody Lean Start-up při spuštění online projektu

Using Lean Start-up Methods in Starting an Online Project
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na popis metody Lean Sartup, na popis možných postupů její aplikace na praktickém příkladu a na stručné porovnání s alternativními metodami vývoje softwarového produktu. Cílem práce je formulace doporučení pro užití metody pro podnikání v prostředí internetu.
Abstract:
This thesis focuses on describing The Lean Startup method, and possible ways for its application in a real online project. The thesis also tries to, briefly, compare this method with other alternative methods of software product development. The goal of the thesis is to formulate recommendations for the entrepreneurship in the Internet environment.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 2. 2015
  • Supervisor: Tomáš Kincl
  • Reader: Jiří Přibil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44791