Mgr. Zuzana Raidová

Bakalářská práce

Funkční odpověď predátora: netopýři a motýlí škůdci lesa

Functional response of predators: bats and moths as forest pests
Anotace:
Většina letounů (Chiroptera) patří mezi insektivorní potravní generalisty a oportunisty. Jakožto primární predátoři nočních bezobratlých hrají podstatnou roli v bioregulaci hmyzích škůdců hospodářsky významných plodin a stromů, čímž lidem poskytují ekosystémové služby. Tato bakalářská práce se zabývá bioregulačním potenciálem insektivorních netopýrů v listnatých hospodářských lesích České republiky …více
Abstract:
Majority of bats (Chiroptera) are insectivorous generalists and opportunists. They are the primary consumers of nocturnal invertebrates and therefore play an important role in biocontrol of agricultural pests and ecosystem services. The broad topic of this bachelor thesis is the biocontrol potential of insectivorous bats in forest agricultures in Czech republic, which are periodically defoliated by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ján Blažek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Ekologická a evoluční biologie