Bc. Radka Grillová

Diplomová práce

Vývoj tělesné zdatnosti a variability srdeční frekvence po kardiovaskulární rehabilitaci pacientek

Progression of physical fitness and heart rate variability after cardiovascular rehabilitation in women
Anotace:
Cílem této práce bylo posoudit vliv 12týdenního rehabilitačního programu na vybrané parametry tělesné zdatnosti a variability srdeční frekvence u skupiny osmi žen s ischemickou chorobou srdeční. Před zahájením a po skončení tréninku byla provedena symptomy limitovaná spiroergometrie a krátkodobá analýza variability srdeční frekvence. Rehabilitační program se konal 3krát týdně a cvičební jednotka trvala …více
Abstract:
The aim of this thesis was to assess the influence of 12week rehabilitation programme on physical fitness and heart rate variability parameters in group of 8 women with ischemic heart disease. Symptom-limited spiroergometry and short-term analysis of heart rate variability were made before the beginning and after the completion of the training. The intensity of aerobic exercise took place at the level …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie