Mgr. Iva MANOVÁ

Master's thesis

J. S. Bach: Temperovaný klavír (komparace nahrávek vybraných interpretů s využitím ve výuce HV)

J. S. Bach: Well-Tempered Clavier (Comparison of Selected Interprets with the Main Focus on Music Lessons Use)
Abstract:
Diplomová práce je věnována osobnosti Johanna Sebastiana Bacha a jeho klavírnímu cyklu Dobře temperovaný klavír. Zabývá se komparacemi notových vydání dostupných v České republice (Könemánn Music, Bärenreiter, Litolff, Peters, Supraphon, Musica Budapest, Muzyka a Breitkopf), a porovnáním nahrávek pořízených světoznámými klavíristy (Sviatoslav Richter, Andreas Schiff, Keith Jarrett, Glenn Gould a Friedrich …more
Abstract:
This Thesis work presents the character of Johann Sebastian Bach and his cycle The Well-Tempered Piano. It adresses the differences in revision notes available in the Czech Republic (Könemánn Music, Bärenreiter, Litolff, Peters, Supraphon, Musica Budapest, Muzyka and Breitkopf) and compares the records of well known players (Sviatoslav Richter, Andreass Schiff, Keith Jarrett, Glen Gould, Friedrich …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2010
Accessible from:: 7. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2010
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MANOVÁ, Iva. J. S. Bach: Temperovaný klavír (komparace nahrávek vybraných interpretů s využitím ve výuce HV). Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta