Aneta Haasová

Bakalářská práce

Ochrana whistleblowerů v České republice a legislativa EU

Protection of whisleblowers in EU law
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá jedním z problémů současnosti, kterým je korupce a současný stav problematiky ochrany whistleblowerů v České republice a legislastivy EU. Práce charakterizuje základní pojmy, jako je whistleblowing a whistleblower. Dále v práci najdeme charakteristiku korupce, její druhy a formy. Najdeme zde také kapitolu, která se věnuje organizaci Transparency International a tomu …více
Abstract:
This bachelor thesis addresses one of the present-day problems – corruption, and the current state of whistle-blower protection in the Czech Republic and in related EU legislation. The thesis describes basic concepts such as whistleblowing and whistle-blower. Furthermore, of the thesis provides the characterization of corruption, its types and forms. The thesis also focuses on the activities of Transparency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Pachmann, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS