Ing. Jakub Sekula

Diplomová práce

A System for Estimating Real Estate Prices

A System for Estimating Real Estate Prices
Anotace:
Cílem této práce je prozkoumat možnosti, jakými lze získat data potřebná pro co nejpřesnější odhad ceny. Zejména se soustředím na získávaní podlahové plochy nemovitosti, typu střechy a počtu pater. Pro výpočet podlahové plochy používám data z OpenStreetMap a povedlo se mi získat podlahovou plochu s chybovostí menší než 10 % pro 64 % adres z datasetu. Natrénoval jsem neuronovou síť na leteckých snímcích …více
Abstract:
This thesis aims to research ways of obtaining data needed to make a price estimate as precise as possible. I mainly focus on acquiring house area, roof type, and floor count. For the house area, I use data from OpenStreetMap and I am able to get the house area with a deviation of less than 10 % for 64 % of addresses from the dataset. I trained a neural network to estimate the roof type from Google …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Nikola Bozadžiev

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky