Theses 

Implementace konceptu EVA ve vybrané společnosti – Bc. Patrícia Zollerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Patrícia Zollerová

Diplomová práce

Implementace konceptu EVA ve vybrané společnosti

The Implementation of the EVA Concept in the Selected Company

Abstract: The goal of the submitted thesis: “The Implementation of the EVA Concept in the Selected Company“ is the evaluation of the company's performance based on the EVA Concept, the draft of the implementation processes and in the end the implementation of EVA Concept. The first part is focused on the theoretical knowledge from the selected topic. The second part is the financial analysis of the selected company, the calculation of the economic added value and the subsequent implementation of the concept into the management of the company. In the last part are analyzed the benefits, costs and risks of implementation the EVA Concept.

Abstract: Predmetom diplomovej práce implementácia konceptu EVA vo vybranej spoločnosti, je zhodnotenie výkonnosti podniku na základe konceptu EVA, návrh postupov pri implementácií a na koniec samotná implementácia. Prvá časť je zameraná na teoretické poznatky z oblasti vybranej problematiky. V druhej časti je vykonaná finančná analýza vybraného podniku, výpočet ekonomickej pridanej hodnoty a následná implementácia konceptu do riadenia spoločnosti. V poslednej časti sú analyzované prínosy, náklady a rizika zavedenia konceptu.

Klíčová slova: výkonnosť podniku, finančná analýza, čisté operatívne aktiva, čistý operatívny zisk po zdanení, priemerné vážené náklady na kapitál, ekonomická pridaná hodnota, implementácia company performance, financial analysis, net operating assets, net operating profit after taxes, weight average costs of capital, economic value added, implementation

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Josef Nešleha
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 12:58, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz