Ing. Kateřina Eliášová

Diplomová práce

Implementace EMS v Dopravním podniku hlavního města Prahy

Implementation of EMS in the Prague Public Transit
Anotace:
Práce se zabývá problematikou implementace environmentálních manažerských systémů a vytvořením integrovaného systému řízení ve společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, konkrétně ve službě Dopravní zařízení podle mezinárodních technických norem ČSN EN ISO 14001:2005 A ČSN EN ISO 9001:2009.
Abstract:
The work deals with the implementation of environmental management systems and the creating an integrated management system in the company Prague Public Transit specifically in the service Transportation equipment according to international technical standards ČSN EN ISO 14001:2005 and ČSN EN ISO 9001:2009.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Marcela Livorová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Eliášová, Kateřina. Implementace EMS v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě