Mgr. Kateřina Šalounová

Master's thesis

Jevištní taneční dílo jako předmět výzkumu

The Dance Performance on Stage as a Research Subject
Anotácia:
Diplomová práce Jevištní taneční dílo jako předmět výzkumu vznikla z potřeby základního teoretického podkladu k bádání o tanci na jevišti. Pokouší se definovat pojmy jako balet, klasický, moderní, postmoderní a současný tanec z pohledu dějinného vývoje. Snaží se také o zformulování definice pojmu jevištní taneční dílo, které dává do souvislosti s příbuznými pojmy, jako jsou taneční divadlo, pohybové …viac
Abstract:
Diploma thesis Dance Performance on the Stage as a Subject of the Research arose from the need of basic theoretical background to the study of dance on stage. It deals with terms such as a ballet and classical, contemporary and modern dance from the perspective of historical development. It also seeks to formulate a definition of the term “Dance performance on the stage” that puts into context with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Ivana Kloubková
  • Oponent: doc. Mgr. Jarmila Vondrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/z1ni6/