Bc. Hana Šebelová

Bakalářská práce

Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání

Material Welfare of Job Seeker
Anotace:
Tato práce se zabývá hmotným zabezpečením uchazečů o zaměstnání. Zprvu jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti zaměstnanosti. Potom následuje popis historického vývoje právní úpravy hmotného zabezpečení nezaměstnaných. V hlavní části práce je popsána současná právní úprava podmínek nároku na dávky v nezaměstnanosti, jejich výše a doba poskytování. Nakonec je charakterizována problematika koordinace …více
Abstract:
This work is dedicated to applicants for a job financial safeguard. At first there are explained the basic definitons of the field of employment. After that follows description of the historical development of the laws of financial safeguard of the unemployed. In the main part of this work are described the current legislation the conditions of entitlement to unemployment benefits, the amount and duration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta