Theses 

Formy komunikace mezi jednotlivými stupni řízení v podniku – Ing. Daniel Průša

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Daniel Průša

Bakalářská práce

Formy komunikace mezi jednotlivými stupni řízení v podniku

Methods of communication between different levels in a company

Anotace: Bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na interní firemní komunikaci obecně. V praktické části se zaměřuje na metody interní komunikace ve spoleČnosti Generali pojišťovna a.s. v souvislosti se zaváděním nového produktu na trh. Bakalářská práce je zaměřena na efektivní využití metod interní komunikace ve organizacích. Na případě konkrétní organizace zkoumá metody interní komunikace používané při uvádění nového produktu na trh a navrhuje konkrétní doporučení pro zlepšení. Cílem bakalářské práce je identifikovat metody interní komunikace v konkrétní organizaci, které zvýší efektivitu přípravy obchodních zástupců na prodej nových produktů. Ve své práci jsem analyzoval využití komunikačních metod v pojišťovně Generali pojišťovna a.s. při zavádění jejího produktu CarFIX. K tomu jsem použil sociologický průzkum, formou kvantitativního výzkumu.

Abstract: The thesis is focused in its theoretical part on the internal communication in general. Its practical part is focused on the use of internal communication methods within Generali pojišťovna a.s. in relation to the introduction of a new product to the market. This thesis is focused on effective use of methods of internal communication in organizations. Using an example of a specific organization it explores internal communication methods used during new product launch and provides specific suggestions for improvement. The aim of the thesis is to identify methods of internal communication within specific company that will increase the effectiveness of the sales force preparation to sell new products. In my thesis the use of internal communication methods within the insurance company Generali pojišťovna a.s. during introduction of its product CarFIX. For this purpose a sociological survey in the form of a quantitative research was introduced.

Klíčová slova: Komunikace, interní komunikace, interní média, tréninky, školení, prezentace, týmové porady.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 17:34, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz