Theses 

Event marketing v destinaci Hodonín – Bc. Lenka Grauová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Bc. Lenka Grauová

Diplomová práce

Event marketing v destinaci Hodonín

The Event Marketing of Hodonin Destination

Anotace: Předmětem této diplomové práce je analýza marketingové komunikace se zaměřením na event marketing v destinaci Hodonín a návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena do tří částí. V kapitole teoretické se práce věnuje zásadám marketingové komunikace a jejím specifikům v oblasti cestovního ruchu, dále přibližuje samotný event marketing a seznamuje čtenáře se všeobecnými zásadami cestovního ruchu jeho návaznosti na život a vývoj obcí. Analytická část se zabývá charakteristikou území města Hodonín z pohledu historie, geografie, demografie i kultury. Dále je zde přiblížena současná komunikace města a sou-časní návštěvníci města. Informace jsou následně vyhodnocené ve SWOT analýzách vzta-hujících se k cestovnímu ruchu a propagaci území. Ve třetí, projektové části, je představen návrh na event určený pro tuto destinaci s ohledem na její zaměření, potenciál a výběr cí-lových skupin. Projektový návrh se potom mimo marketingovou komunikaci věnuje celé myšlence akce, jejím přípravám, dopadu na území i rizikům a limitům převedení návrhu do praxe.

Abstract: The subject of this thesis is the analysis of marketing communications with a focus on event marketing in Hodonín and suggestions for its improvement. The thesis is divided into three parts. The first chapter is devoted to theoretical principles of marketing communication and its specifics in tourism, as well as the actual event marketing, and it introduces the general principles of tourism and its relation to life and development of communities. The analytical part deals with the characteristics of Hodonín territory in terms of history, geography, demography and culture. There is also analysis of the current communication and visitors in the town. The information is evaluated in a SWOT analysis about the tourism and promotion of the territory. In the third part of the project, there is presented a project of event, it is focused on a special event, and potential selection or target groups. The project proposal is then outside marketing communication devotes the whole idea of the event, its preparations, the impact on the territory and the risks and limits of realization.

Klíčová slova: cestovní ruch, destinační management, event marketing, gastronomický turismus, vinařství

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44431 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Grauová, Lenka. Event marketing v destinaci Hodonín. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:24, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz