Richard Charvát

Bachelor's thesis

Důvěryhodnost neziskových organizací: problémy a řešení

Důvěra v neziskové organizace: problémy a řešení
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá poklesem důvěry v neziskové organizace během posledního desetiletí. V práci je nejdříve popsána metodologie, vysvětleny teoretické pojmy. Dále je rozebrán pokles důvěry v neziskové organizace, který se projevuje v posledním desetiletí. Na tuto problematiku navazuje prozkoumání několika možných příčin poklesu důvěry v neziskové organizace vytvořených využitím literární rešerše …more
Abstract:
This bachelor's thesis aims to research recent negative developments in non profit trust. First part of this theses is devoted to methodology, theory and decline of the non profit trust itself. Following part of the thesis builds upon the first part, including in detail examination of possible reasons behind decreasing trust in non profit organization. These reasons are based on past cases of non profit …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2021
  • Supervisor: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jakub Pejcal

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta