Theses 

Business plan of SME (Small and Medium sized Enterprise) – Bc. Eva Sochorová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Sochorová

Master's thesis

Business plan of SME (Small and Medium sized Enterprise)

Business plan of SME (Small and Medium sized Enterprise)

Abstract: Teoretická část této diplomové práce, Business plan of SME (Small and Medium sized Enterprise) „Podnikatelský plán SMP (Malého a středního podniku)” se skládá ze tří částí. První shrnuje celkové rysy podnikání, představuje základní koncepty, právní formy podnikání a předpoklady pro založení společnosti. Druhá část popisuje plánování, jeho význam, funkce a typy plánů. Poslední část poskytuje nezbytné informace o podnikatelském plánu a jeho vhodné struktuře. Praktická část se soustřeďuje na konkrétní společnost a její podnikatelský plán, který zahrnuje všechny nezbytné části. Tyto části shrnují základní informace o společnosti, jeji současnou situaci a historii, mise, vize, strategie, cíle, hlavní produktové kategorie včetně seznamu konkrétních produktů. Nedílnou součást tvoří také marketingový a finanční plán, řízení a provoz podnikových činností a řízení rizik. Závěr obsahuje shrnutí a zhodnocení podnikatelského plánu, důležité návrhy pro efektivní plánování.

Abstract: The theoretical part of this diploma thesis, Business plan of SME (Small and Medium sized Enterprise), is divided into three main parts. The first one focuses on the general features of a business, introduces related basic concepts and legal forms of businesses and prerequisites for a company establishment. The second part focuses on planning, its meaning, functions and types of plans. The last part provides essential information about the business plan and its appropriate structure. The practical part concentrates on a concrete company and its business plan which contains all the necessary parts. These parts include company overview with the introduction of company’s current situation and history, mission, vision, strategies and goals, main product categories with concrete products as well as marketing and financial plans, management and operations of company activities and risk management. The conclusion includes the summary and evaluation of the business plan, important proposals for effective planning.

Keywords: podnikání, plán, společnost, podnikatel, zisk, strategie, zákazník, produkt, marketing, analýza, business, company, entrepreneur, profit, strategy, customer, product, analysis

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Reader: Mitchell R Young

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 18/4/2019 20:46, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz