Bc. Eva Sochorová

Master's thesis

Business plan of SME (Small and Medium sized Enterprise)

Business plan of SME (Small and Medium sized Enterprise)
Abstract:
Teoretická část této diplomové práce, Business plan of SME (Small and Medium sized Enterprise) „Podnikatelský plán SMP (Malého a středního podniku)” se skládá ze tří částí. První shrnuje celkové rysy podnikání, představuje základní koncepty, právní formy podnikání a předpoklady pro založení společnosti. Druhá část popisuje plánování, jeho význam, funkce a typy plánů. Poslední část poskytuje nezbytné …more
Abstract:
The theoretical part of this diploma thesis, Business plan of SME (Small and Medium sized Enterprise), is divided into three main parts. The first one focuses on the general features of a business, introduces related basic concepts and legal forms of businesses and prerequisites for a company establishment. The second part focuses on planning, its meaning, functions and types of plans. The last part …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Reader: Mitchell R Young

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní