Bc. Veronika Šrámková

Bachelor's thesis

Zdravé prostředí a pohyb v MŠ - případová studie třídy

Physical activity and correct posture in Kindergarten – case study.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá prostředím mateřské školy a pohybovou aktivitou dětí v předškolním věku. Teoretická část popisuje předškolní vzdělávání, zdravou mateřskou školu, předškolní věk dětí a držení těla. Dále práce pojednává o prostředí mateřské školy, popisuje důležitost denního řádu a společných pravidel a zmiňuje i věcné podmínky třídy. V práci je kladen důraz i na pohybové aktivity dětí, a …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the kindergarten environment and physical activity of children at preschool age. The theoretical part describes pre-school education, healthy nursery school, preschool age and children‘s posture. Furthermore this bachelor thesis deals with the environment of the kindergarten. It describes the importance of daily regulations and common rules and also material conditions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2019
  • Supervisor: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Reader: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta