Bc. David Vávra

Diplomová práce

Network configuration security guidelines conformance validation

Network configuration security guidelines conformance validation
Anotace:
Cílem této práce je posílení bezpečnosti vybrané množiny síťových prvků ve správě Ústavu výpočetní techniky Masarykovy Univerzity. Funkcionalita síťových prvků je rozdělena na tři části, možné útoky a metody obrany proti nim jsou následně rozebrány s ohledem na toto rozdělení. V praktické části práce jsou navržena bezpečnostní doporučení pro bezpečnější konfiguraci těchto zařízení a je implementován …více
Abstract:
This thesis focuses on improving the security of the selected subset of network devices managed by the Institute of Computer Science, Masaryk University. Network device’s operations are divided into three distinct classes (Management, Control, Data) and possible attacks and approaches to mitigate the possible threats for these classes of operations are presented. Practical part of the thesis proposes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Václav Lorenc
  • Oponent: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky