Kateřina VALTROVÁ

Bachelor's thesis

Situace kurdské menšiny v Turecku po roce 2002

Situation of Kurdish minority in Turkey after 2002
Abstract:
Práce je zaměřena na situaci kurdské menšiny v Turecku por roce 2002. Zaměřuje se na změny postavení menšiny pod vládou AKP. Hlavním cílem práce je zhodnotit postavení kurdského etnika žijícího na území tureckého státu po roce 2002podat ucelený obraz o této problematice.
Abstract:
My thesis is focused on the situation of the Kurdish minority in Turkey after 2002. The main goal of my thesis is to show how the Kurds live in Turkey and how their situation has changed since 2002, that means with the ruling of AKP.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VALTROVÁ, Kateřina. Situace kurdské menšiny v Turecku po roce 2002. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
International Regional Studies / Near Eastern Studies

Theses on a related topic