Bc. Hana PAVLÍČKOVÁ

Diplomová práce

Mobile dating v kontextu vynořující se dospělosti

Mobile dating in the context of emerging adulthood
Anotace:
Cílem této práce bylo zmapovat mobile dating v období vynořující se dospělosti. Dotazník byl zaměřen na prostředky užívané k seznámení, motivaci k mobile datingu, informace, jaké chtějí respondenti o objektu svého zájmu znát a kde je získávají, do jaké míry se v komunikaci s potenciálním partnerem sebeodhalují a jak vyjadřují emoce. Zajímalo nás, jak se budou lišit odpovědi mobile daters a offline …více
Abstract:
The aim of this study was to explore mobile dating during emerging adulthood. The questionnaire focused on the means used to getting, motivation to mobile dating, what information want the respondents know about the object of their interests and where they look for it, to what extent is in communication with a potential partner deep and how to express emotions. We wondered how the answers will vary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLÍČKOVÁ, Hana. Mobile dating v kontextu vynořující se dospělosti. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ozjgid ozjgid/2
29. 3. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
29. 3. 2017
Marklová, E.
30. 3. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.