Ing. Lenka Varmusová

Bachelor's thesis

Česká republika vs. daňové ráje

Czech Republic vs. taxes havens
Abstract:
Bakalářská práce je zpracována na téma „Česká republika vs. daňové ráje“. V teoretické části se zabývám historií daňových rájů, dále formuluji pojem „daňový ráj“ a zároveň ho rozděluji na dvě skupiny, a to na „daňové ráje“ a na „země se zvýhodněným daňovým režimem“. Popisuji výhody a nevýhody těchto zemí. Uvádím příklady zemí, které patří mezi daňové ráje. V praktické části se věnuji založení imaginární …more
Abstract:
Die Bachelorarbeit ist zum Thema „Die Tschechische Republik vs. Steuerparadiese“ verarbeitet. Im theoretischen Teil beschäftigte ich mich mit der Geschichte der Steuerparadiese, weiter formuliere ich den Begriff „Das Steuerparadies“ und gleichzeitig teile ich ihn in zwei Gruppen und das auf die „Steuerparadiese“ und auf die „Länder mit begünstigter Steuersituation“. Ich beschreibe die Vorteile und …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Jitka Hašková
  • Reader: Ing. Vladimíra Budilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní