Ing. Lenka Varmusová

Bachelor's thesis

Česká republika vs. daňové ráje

Czech Republic vs. taxes havens
Anotácia:
Bakalářská práce je zpracována na téma „Česká republika vs. daňové ráje“. V teoretické části se zabývám historií daňových rájů, dále formuluji pojem „daňový ráj“ a zároveň ho rozděluji na dvě skupiny, a to na „daňové ráje“ a na „země se zvýhodněným daňovým režimem“. Popisuji výhody a nevýhody těchto zemí. Uvádím příklady zemí, které patří mezi daňové ráje. V praktické části se věnuji založení imaginární …viac
Abstract:
Die Bachelorarbeit ist zum Thema „Die Tschechische Republik vs. Steuerparadiese“ verarbeitet. Im theoretischen Teil beschäftigte ich mich mit der Geschichte der Steuerparadiese, weiter formuliere ich den Begriff „Das Steuerparadies“ und gleichzeitig teile ich ihn in zwei Gruppen und das auf die „Steuerparadiese“ und auf die „Länder mit begünstigter Steuersituation“. Ich beschreibe die Vorteile und …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedúci: Ing. Jitka Hašková
  • Oponent: Ing. Vladimíra Budilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance