Bc. Jan Hrček

Diplomová práce

Integrace webových služeb v prostředí servisních systémů

Integration of Web Services in Service Systems Environment
Anotace:
Myšlenky servisně orientovaných architektur (SOA) a jejich realizace prostřednictvím technologie webových služeb jsou v současnosti velmi populárním tématem v oblasti IT. Popularita SOA a webových služeb má v informatice velký vliv na utváření chápání termínu služba. S příchodem iniciativy Service Science, Management and Engineering (SSME), která je reakcí na změny v současné ekonomice, však přichází …více
Abstract:
Ideas of Service Oriented Architectures and their implementation using Web Services technology are very popular topics in the field of IT nowadays. The popularity of SOA and Web Services has a big impact on the way term "services" is understood by today's computer scientists and IT system's developers. New way of understanding services is coming with the rise of SSME initiative, which emerged as a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Dosoudil
  • Oponent: Jiří Melichna

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky