Mgr. Adam Matis

Diplomová práce

Hodnotenie vplyvu kombinovaného tréningu na reguláciu krvného tlaku, srdcovej frekvencie a parametru CAVI u pacientov s chronickou ICHS a diabetom

Evaluation of the effect of combined training on the blood pressure, heart rate and parameter CAVI in patients with chronic coronary heart disease and type 2 diabetes
Abstract:
The aim of this thesis was to evaluate the effect of 3-month of combined training on heart rate values (HRrest, HRpeak, heart rate recovery (HRrec), chronotropic index (ChI), on blood pressure (BPrest, BPpeak) and CAVI index in patients with chronic coronary heart disease and type 2 diabetes (DM, n = 19) and patients without diabetes (nDM, n = 31). Combined aerobic-strength training was conducted twice …více
Abstract:
Cieľom tejto práce bolo posúdiť vplyv 3 mesačného kombinovaného tréningu na hodnoty srdcovej frekvencie (SFpokoj, SFpeak, SF v zotavení (SFrec), chronotropného indexu (ChI), na krvný tlak (TKpokoj, TKpeak) a CAVI index pri pacientoch s chronickou ischemickou chorobou srdca a diabetom 2. typu (DM, n = 19) a bez diabetu 2. typu (nDM, n = 31). Kombinovaný aerobne-silový tréning prebiehal dvakrát týždenne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta