Bc. Pavla Hofmeisterová

Master's thesis

Přístup Ruské federace ke konceptu Responsibility to Protect

The approach of Russian federation to the concept of Responsibility to Protect
Abstract:
Předkládaná práce se zabývá tématem přístupu Ruské federace ke konceptu Responsibility to Protect. Tento koncept se pokusil redefinovat státní suverenitu jako odpovědnost za civilisty. Koncept ve své původní podobě z roku 2001 stavěl na dvou základních principech- odpovědnost suverénního státu a odpovědnost mezinárodního společenství. Tento text se pokusí prostřednictvím metody analýzy politického …more
Abstract:
This thesis is focusing on the approach of Russian federation to the Responsibility to Protect concept. This concept can be considered as a attempt to redefine state sovereignty as responsibility for civilians. Responsibility to Protect in its original form from 2001 was based on two fundamental principles - responsibility of sovereign state and the responsibility of international community. The aim …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií