Bc. Pavla Hofmeisterová

Diplomová práce

Přístup Ruské federace ke konceptu Responsibility to Protect

The approach of Russian federation to the concept of Responsibility to Protect
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá tématem přístupu Ruské federace ke konceptu Responsibility to Protect. Tento koncept se pokusil redefinovat státní suverenitu jako odpovědnost za civilisty. Koncept ve své původní podobě z roku 2001 stavěl na dvou základních principech- odpovědnost suverénního státu a odpovědnost mezinárodního společenství. Tento text se pokusí prostřednictvím metody analýzy politického …více
Abstract:
This thesis is focusing on the approach of Russian federation to the Responsibility to Protect concept. This concept can be considered as a attempt to redefine state sovereignty as responsibility for civilians. Responsibility to Protect in its original form from 2001 was based on two fundamental principles - responsibility of sovereign state and the responsibility of international community. The aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií