Bc. Lukáš BLAHUTA

Diplomová práce

Umírání, smrt a eutanazie z pohledu seniorů

¨Dying, Death and Ethanasia from Senioes´Point of View
Anotace:
Diplomová práce se zabývá obecným vnímáním umírání a smrti moderní středoevropské společnosti v závislosti na náboženství a rodinných poměrech. V teoretické části práce jsou definována stádia umírání, psychický a fyzický stav umírajících a jejich bio-psycho-socio-spirituální potřeby. Je zde také vymezen pojem eutanazie, její historie a konfrontace eutanazie s náboženskými pohledy a pohledy lékařských …více
Abstract:
This thesis deals with general comprehension of dying and death in the modern central European society dependent on religion and family relationship. In the theoretical part, there are definitions of stages of dying, mental and physical state of dying people and their biological, psychological, sociological and spiritual needs. Also the term of euthanasia is defined, its history and confrontacion with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAHUTA, Lukáš. Umírání, smrt a eutanazie z pohledu seniorů. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace