Kateřina KAŇÁKOVÁ

Bakalářská práce

Péče matek o předčasně narozeného novorozence

The mother's care of the premature babies
Anotace:
Bakalářská práce mapuje vývoj v péči matek o nedonošeného novorozence. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na problematiku předčasného porodu, klasifikaci novorozenců, předčasně narozeného novorozence a péči o něj, a část týkající se rodičů nedonošených dětí. Tato část je vypracována na základě poznatků odborné literatury a některých odborných článků. Praktická …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with progression of mother's care of preterm baby. It is devided into theoretical and partical part. Theoretical part is focused on the premature delivery, newborn's clasification, preterm newborn and taking care of him and the part relates to parents of premature babies. In the theoretical part there are used the knowledge of professional literature and a few of internet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Kristina Janoušková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŇÁKOVÁ, Kateřina. Péče matek o předčasně narozeného novorozence. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/