Šárka KORYTÁŘOVÁ

Bachelor's thesis

Bariéry zájmového vzdělávání seniorů

Barriers of interest education seniors
Abstract:
Ve své práci si kladu otázku, s jakými bariérami se senioři potýkají v průběhu zájmového vzdělávání. Cílem mojí práce je identifikovat bariéry, s nimiž se potýkají senioři v obci Mikulovice, kde mohou senioři navštěvovat hned několik institucí (např. Senior centrum, A3V, U3V v Olomouci) apod. V teoretické části diplomové práce, která slouží jako podklad pro praktickou část, definuji termíny "stáří …more
Abstract:
The aim of this thesis is to identify main barriers of nonformal learning of senior citizens in Mikulovice. In Mikulovice they have many opportunities to educate themselves (e. g. Senior Centrum, A3A, U3A in Olomouc) and more. In the first three chapters I describe a background for the fourth chapter, I focus on the terms such as "aging, old age, senior citizen" etc., then on the myths connected with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KORYTÁŘOVÁ, Šárka. Bariéry zájmového vzdělávání seniorů. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ozwygx ozwygx/2
19. 6. 2019
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
19. 6. 2019
Marklová, E.
20. 6. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.