Andrea THÜROVÁ

Bakalářská práce

HIV a Aids v České republice

HIV and AIDS in the Czech Republic
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem popsala infekci HIV a onemocnění AIDS. Zaměřila jsem se na její historii, epidemiologii, patogenezi, léčbu a prevenci. Popsala jsem všechny možné druhy přenosu. Práce je zaměřena na prevenci onemocnění, jsou zde uvedeny i HIV poradny a České společnosti AIDS pomoci, kde jsou popsány základní údaje o centrech, která jsou zaměřena na prevenci onemocnění. Praktická část bakalářské …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on HIV infection and AIDS. I have concentrated on history, epidemiology, pathogenesis, treatment and prevention. I have described all the transmission ways. The thesis is aimed at prevention. Therefore HIV consultation facilities and the AIDS Society concentrating on AIDS prevention are specified here including their basic data. The practical part is aimed at students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
Identifikátor: 37523

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Daniela Fránová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

THÜROVÁ, Andrea. HIV a Aids v České republice. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví