Bc. Jitka Ondrušová, DiS.

Bakalářská práce

Subarachnoidální anestézie - spokojenost klientů a incidence postpunkční bolesti hlavy ve Vsetínské nemocnici, a.s.

Subarachnoidal anesthesia - satisfaction of klients and incidence of postdural puncture headache in Vsetín Hospital Inc.
Anotace:
Cílem bakalářská práce je zjistit spokojenost klientů se subarachnoidální anestézií a zároveň incidenci postpunkční bolesti hlavy (PBH) a ochranné a rizikové faktory související s rozvojem PBH. V teoretické části je popsána subarachnoidální anestézie po odborné stránce, zvláštní pozornost je věnována postpunkční bolesti hlavy a také psychologickým aspektům z pohledu klienta. Praktická část se zabývá …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to find out the satisfaction of patients with subarachnoid anesthesia along with the incidence of postdural puncture headache and protective and risk factors related to development of postdural puncture headache. The subarachnoid anesthesia is described as a specialized section in the theoretic part. Earnest attention is paid to postdural puncture headache and also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2008
  • Vedoucí: MUDr. Kamila Greplová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta