Bc. Jitka Ondrušová, DiS.

Bachelor's thesis

Subarachnoidální anestézie - spokojenost klientů a incidence postpunkční bolesti hlavy ve Vsetínské nemocnici, a.s.

Subarachnoidal anesthesia - satisfaction of klients and incidence of postdural puncture headache in Vsetín Hospital Inc.
Abstract:
Cílem bakalářská práce je zjistit spokojenost klientů se subarachnoidální anestézií a zároveň incidenci postpunkční bolesti hlavy (PBH) a ochranné a rizikové faktory související s rozvojem PBH. V teoretické části je popsána subarachnoidální anestézie po odborné stránce, zvláštní pozornost je věnována postpunkční bolesti hlavy a také psychologickým aspektům z pohledu klienta. Praktická část se zabývá …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to find out the satisfaction of patients with subarachnoid anesthesia along with the incidence of postdural puncture headache and protective and risk factors related to development of postdural puncture headache. The subarachnoid anesthesia is described as a specialized section in the theoretic part. Earnest attention is paid to postdural puncture headache and also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2008
  • Supervisor: MUDr. Kamila Greplová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nurse