Michaela Pácaltová

Bakalářská práce

Porovnání britských referend o setrvání v Unii z let 1975 a 2016

Comparison of British referenda on remaining in the Union from 1975 and 2016
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší obraz současného tématu odchodu Spojeného království z Evropské unie. V teoretické části zkoumá vztah Spojeného království k Evropské unii, přesněji jeho vývoj v průběhu posledního století do roku 2016. V praktické části se zaměřuje na analýzu britského referenda o členství v Evropském společenství, které se konalo roku 1975 a o členství v Evropské unii z roku 2016. Následně …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the image of a current topic that the United Kingdom is leaving the European Union. The theoretical part examines the relation between the United Kingdom and the Union, specifically its development throughout the last century until 2016. The practical part is focused on the analysis of the British referendum on its membership of the European Community, which took place …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
  • Oponent: Martin Petlach, PhDr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií