Mgr. Jan Malý

Rigorózní práce

Trestní řízení s důrazem na specifika společného řízení proti obviněné právnické a obviněné fyzické osobě

Criminal proceeding with emphasis on specifics of joint criminal proceeding against the accused legal entity and accused natural person
Anotace:
Tato rigorózní práce ve své první kapitole narativním způsobem seznamuje čtenáře s trestním řízením jako takovým, a sice poutavým, nicméně odborným způsobem. V prvních odstavcích je zevrubně rozebráno zařazení trestního práva do systému práva, poté následuje rozdělení trestního práva na trestní právo hmotné, trestní právo procesní a trestní právo vykonávací a následně přes základní zásady trestního …více
Abstract:
The first chapter of this rigorous thesis acquaints its readers with a criminal procedure as such in narrative and arresting yet professional way. The first paragraphs analyse thoroughly the submission of criminal law into the system of law. Further follows the division of criminal law into substantive criminal law, procedural criminal law and enforcement criminal law. Subsequently, via basic principles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., JUDr. Antonín Draštík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo