Jiřina Petříková

Diplomová práce

Audit bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001:2005

Information Security Audit according to Standard ISO/IEC 27001:2005
Anotace:
Tématem diplomové práce je audit bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001:2005 ve firmě zabývající se výrobní činností. Cílem této práce je zhodnotit systém řízení bezpečnosti informací a poukázat na oblasti v systému, které jsou nedostatečně chráněny. První část se zabývá stručným seznámením s pojmem bezpečnost informací a charakteristikou normy ISO/IEC 27001. Druhá část se věnuje přípravě …více
Abstract:
The subject of thesis is Protection of information’s audit according to standard specification ISO/IEC 27001:2005 in manufacturing firm. Thesis goal is to assess Information Security Management System to remark on system areas with insufficient protection. First part occupies by identification of information protection conception and standard specification ISO/IEC 27001 characteristic. Second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Martin Drastich
  • Oponent: Barbora Součková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava