Miroslava Blažková

Diplomová práce

Language Learning Strategies in Learning English as a Foreign Language

Language Learning Strategies in Learning English as a Foreign Language
Abstract:
The changes that the educational system has undergone in recent times conditioned a new perspective on the role of a teacher and a learner. The teacher no more presents encyclopaedic information, but equip the pupils with such skills and abilities that make the process of becoming more independent and successful easier. The main aim of the thesis called ?Language Learning Strategies in Learning English …více
Abstract:
Změny ve vzdělávacím systému, ke kterým v nedávné době došlo, podmínily nové pojetí pohledu na role učitele a žáka. Učitel se stává tím, kdo žákovi nepřekládá jen encyklopedické znalosti, ale především ho vybavuje takovými schopnostmi a dovednostmi, které mu usnadní dosáhnout samostatnosti a úspěchu v procesu učení se. Hlavním cílem této diplomové práce nazvané ?Strategie učení používané v procesu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Blažková, Miroslava. Language Learning Strategies in Learning English as a Foreign Language. Pardubice, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická