Bc. Pavel Skála

Bakalářská práce

Radioaktivita Th-bohatých granitů při západním okraji metabazitové zóny, brněnský masiv

Radioactivity of Th-bearing granites from the western margin of the metazite zone, brno batholith
Anotace:
V této práci jsem se zabýval změřením profilu výchozů červených biotitických granitů terénním gamaspektrometrem v údolí Bobravy mezi Želešicemi a Anennským mlýnem, kde byla již dříve zjištěna zvýšená radioaktivita hornin. V této lokalitě byly odebrány čtyři vzorky pro přesnější měření v laboratorním gamaspektrometru. Z odebraných vzorků se také zhotovily leštěné výbrusy ke zkoumání na polarizačním …více
Abstract:
In this work I have dealt with measuring the profile of the outcrops of red biotic granites by the cross-country gammaspectrometer in the Bobrava valley between Želešice and Anennský mill house, where increased radioactivity of rocks had already been found out before. In this locality 4 samples were taken for more exact measuring in the laboratory gammaspectrometer. From the samples polished grindings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta