Bc. Lucie KAMENÍKOVÁ

Diplomová práce

Jazyk chatu

Language of the speech (chat)
Anotace:
Tato práce se na základě sebraného materiálu pokouší zachytit specifické znaky komunikace na chatu, která stojí na pomezí psaného a mluveného textu. Sledována je především stránka lexikální (internacionalismy, univerbizace, zkratky apod.), pozornost je do jisté míry věnována i nejčastějším odchylkám ve flexi. Část práce se zabývá mluvenou a psanou stránkou chatu. Práce se věnuje i specifické složce …více
Abstract:
This work is based on the collected material to capture the specific features of communication to the cabin, which stands on the border between written and spoken text. Monitored site is primarily lexical (internationalisms, univerbizace, abbreviations, etc.), attention is paid to a certain extent also the most common variations in flexion. Part deals with the spoken and written chat site. The work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2012
Zveřejnit od: 21. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAMENÍKOVÁ, Lucie. Jazyk chatu. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 8. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Česká filologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses p0ehqr p0ehqr/2
21. 8. 2012
Složky
Soubory
Marklová, E.
22. 8. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.