Bc. Ondřej Moskal

Master's thesis

Efficient use of rail capacity in cases of temporary capacity restrictions

Efficient use of rail capacity in cases of temporary capacity restrictions
Abstract:
Tato práce s názvem „Efficient use of rail capacity in cases of tempo-rary capacity restrictions“ se zabývá problematikou kapacitního ome-zení na trati a tím spojenými socioekonomickými náklady pro společ-nost. Cílem práce je vytvoření nového přístupu, jak efektivněji přistu-povat k plánování výluk na trati ve spojitosti se snížením socioekono-mických náklad. Výsledná metodika přináší nový přístup …more
Abstract:
This thesis, entitled "Efficient use of rail capacity in cases of temporary capacity restrictions", deals with the issue of capacity restrictions on the line and the associated socio-economic costs for society. The aim of the thesis is to develop a new approach to a more efficient planning of line temporary capacity restriction in relation to the reduction of so-cio-economic costs. The resulting methodology …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2024

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2024
  • Supervisor: doc. Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hana Fitzová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy / Economic Policy