Bc. Dita Krabičková

Master's thesis

Významnost anatomické integrace xylému v podmínkách limitující dostupnosti vody v prostředí

The significance of the anatomical integration of xylem under limiting water availability in environment
Abstract:
Odolnost rostlin vůči působení sucha úzce souvisí s bezchybným fungováním dálkového transportu vody v xylému (dřevě). Proces aklimace rostlin na podmínky sucha je proto doprovázen řadou změn ve struktuře xylému, které vedou k omezení ztrát vody a zvýšení odolnosti xylému vůči embolii. Stupeň laterálního kontaktu cév (Fvv) xylému je důležitý parametr, který významně ovlivňuje transport a distribuci …more
Abstract:
The resistance of plants to the effects of drought is closely related to the function of the longdistance water transport in xylem (wood). The process of plant acclimation to drought is associated with changes in xylem structure resulting in reduced water losses and increased xylem resistance to embolism. The degree of intervessel lateral contact (Fvv) is an important parameter that significantly affects …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Experimental Biology / Special Biology