Bc. Dita Krabičková

Master's thesis

Významnost anatomické integrace xylému v podmínkách limitující dostupnosti vody v prostředí

The significance of the anatomical integration of xylem under limiting water availability in environment
Anotácia:
Odolnost rostlin vůči působení sucha úzce souvisí s bezchybným fungováním dálkového transportu vody v xylému (dřevě). Proces aklimace rostlin na podmínky sucha je proto doprovázen řadou změn ve struktuře xylému, které vedou k omezení ztrát vody a zvýšení odolnosti xylému vůči embolii. Stupeň laterálního kontaktu cév (Fvv) xylému je důležitý parametr, který významně ovlivňuje transport a distribuci …viac
Abstract:
The resistance of plants to the effects of drought is closely related to the function of the longdistance water transport in xylem (wood). The process of plant acclimation to drought is associated with changes in xylem structure resulting in reduced water losses and increased xylem resistance to embolism. The degree of intervessel lateral contact (Fvv) is an important parameter that significantly affects …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedúci: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Experimental Biology / Special Biology