Bc. Martina Hrivňáková

Bakalářská práce

Rezistence bakterií ke karbapenemům

Bacterial resistance to carbapenems
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of occurrence of resistance to carbapenem antibiotics, their mechanism, mean of their carryover and the possibilities of their detection. The thesis is focused mainly on carbapenemase, which are a crucial mechanism of resistance against carbapenem antibiotics. It deals with the situation of carbapenemase in the World as well as in Czech Republic and their appearance …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice vzniku rezistence ke karbapenémovým antibiotikům, jejich mechanismu, způsobu přenosu a možností jejich detekce. Práce je zaměřená hlavně na karbapenemázy, které jsou důležitým mechanismem rezistence proti karbapenemovým antibiotikům. Zabývá se situací karbapenemáz ve světě, ale i v České republice a jejich výskytu u vybraných typů bakterií. Díky horizontálnímu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta