Ing. David HOLÝ

Diplomová práce

Integrovaný systém CCTV, EZS, EPS, přístupový systém včetně komunikace a návrhu datové bezpečnosti v exponovaném objektu

Integrated system CCTV, EZS, EPS, access system inclusive communication and datal safeness proposal in exposed building
Anotace:
Práce je zaměřena na specifikaci bezpečnostních zařízení, principy datové bezpečnosti a možnosti integrace poplachových a nepoplachových aplikací v objektu kancelářského typu. Práce analyzuje současný stav objektu a poskytuje návrh zabezpečení systémy EZS, EPS, CCTV, ACS a jejich vzájemnou integraci. Dále je analyzována datová bezpečnost a je proveden návrh pro její zlepšené.
Abstract:
Work is bent on specifications safety device, principles datal safeness plus possibilities integration alarm plus alarm application in object office type. Work analyses state - of - the - art object plus provides proposal saved system EZS, EPS, CCTV, ACS plus their mutual integration. Further is analyzed datal safeness plus is effected proposal for her improved.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2009
Identifikátor: 11717

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2009
  • Vedoucí: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLÝ, David. Integrovaný systém CCTV, EZS, EPS, přístupový systém včetně komunikace a návrhu datové bezpečnosti v exponovaném objektu. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 31. 08. 2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management