Kateřina Vymyslická

Bachelor's thesis

Návrh postupů dobývání v lomu EHRLICH v letech 2010 – 2030 – studie.

Proposal Modality Single Stripping Operation in The Quarry EHRLICH in Years 2010 – 2030 – study.
Anotácia:
V předložené práci jsem zpracovala stávající technologii dobývání žuly ( granitu ) v lomě Ehrlich, jeho geologické poměry, zásoby a skrývku dále jsem hodnotila jeho technický význam a dopad na životní prostředí.Popsala jsem zde podrobně technologií dobývání pomocí černého trhacího prachu (Vesuvit TN a Vesuvit THH) a jeho charakteristické vlastnosti.Následně jsem navrhla postup těžby na období 2010 …viac
Abstract:
In submitted work am processed current technology mining granite in guarry Ehrlich, his geologic conditions, reseves and overburden further am appraised his technical meaning and impact on environment.Described I am here in detail technology mining by the help of black tear - off dust (Vesuvit TN and Vesuvit THH) and his charakteristic. Subsequently am suggested progress mining on period 2010 - 2030 …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mária Jarolimová
  • Oponent: Jiří Krpálek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin