Zdeňka FOLTÝNOVÁ

Bakalářská práce

Mykotoxiny v potravinách a stanovení produkce kyseliny cyklopiazonové v sýrech s bílou plísní na povrchu.

Mycotoxins in Food and Determination of Cyclopiazonic Acid Production in Cheeses with White Surface Mould.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je kvalitativní stanovení kyseliny cyklopiazonové v sýrech s plísní na povrchu. Stanovení bude provedeno bezprostředně po zakoupení a na konci doby trvanlivosti vzorků. Ke stanovení využiji tenkovrstvé kapalinové chromatografie.
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to carry out qualitative determination of cyclopiazonic acid in cheeses with white surface mould. The determinativ will done immediately after the purchase of the cheeses and at the end of their best before dates by thin-layer liquid chromatography.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012
Zveřejnit od: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radmila Matějíčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FOLTÝNOVÁ, Zdeňka. Mykotoxiny v potravinách a stanovení produkce kyseliny cyklopiazonové v sýrech s bílou plísní na povrchu.. Kroměříž, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.