Bc. Petr Holzer

Diplomová práce

Model sedimentární a erozivní historie boskovické brázdy

Model of depositional and erosional history of the Boskovice furrow
Anotace:
Boskovická pánev je tvořena svrchně karbonskými a permskými sedimenty uloženými na krystaliniku moravika svratecké klenby. Sedimentace v říčním a jezerním prostředí probíhala ve stephanu a autunu, na jejichž rozhraní se nachází 1. uhelná sloj doprovázená dvěmi menšími slojemi (Malý 1993a). Permské jílovce a pískovce obsahují několik markerových horizontů bitumenních slínovců a pelokarbonátů. Na východě …více
Abstract:
The Boskovice basin is formed of Carboniferous and Permian sediments deposited on the crystalline basement of moravikum, svratecká klenba. Sedimentation in the fluvial and lacustrine environment took place in stephan and autun, at their borderline there is the first coal seam accompanied by two smaller seams (Malý 1993a). Permian claystone and sandstone contain several marker horizons of bituminous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
  • Oponent: Mgr. Jan Černý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta