Bc. Barbora Vágnerová

Master's thesis

Evropská unie, Rada Evropy a sexuální násilníci v České republice

European Union and Council of Europe and sexual offenders in Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce "Evropská unie, Rada Evropy a sexuální násilníci v České republice" se zabývá změnami legislativy v oblasti trestních sankcí a trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a změnami léčebné praxe, které jsou následkem působení Evropské unie a Rady Evropy v České republice. Práce se zaměřuje konkrétně na vliv Rámcového rozhodnutí Rady 2004/68/SVV a doporučení Evropského …more
Abstract:
The diploma thesis "European Union, Council of Europe and sexual offenders in Czech republic" deals with changes in legislation on criminal sanctions and crimes against human dignity in sexual area and changes in medical practice, resulting from the effect of European Union and Council of Europe in Czech Republic. The thesis focuses specifically on the impact of Council Framework Decision 2004/68/JHA …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2012
  • Supervisor: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
International Territorial Studies / European Studies