Bc. Lenka Dostálová

Diplomová práce

Celogenomový CRISPR/Cas9 screening pro určení genů schopných obnovení exprese CD20 a zlepšení účinnosti CD20 monoklonálních protilátek

Genome-wide CRISPR/Cas9 screening to reveal genes able to upregulate CD20 and thereby enhance the efficacy of CD20 monoclonal antibodies
Anotace:
Chemoimunoterapie, která zahrnuje podávání anti-CD20 monoklonálních protilátek, je standardní léčbou chronické lymfatické leukémie a non-hodgkinovských lymfomů. Maligní B-lymfocyty bohužel často snižují expresi molekuly CD20 na svém povrchu, což vede ke vzniku rezistence a následnému selhání terapie. Cílem této diplomové práce bylo provést celogenomový CRISPR/Cas9 screening pro určení genů, které jsou …více
Abstract:
Chemoimmunotherapy, which includes administration of anti-CD20 monoclonal antibodies, is the first-line treatment for chronic lymphocytic leukaemia and non-Hodgkin lymphomas. Unfortunately, malignant B cells often downregulate the expression of CD20 molecule on their surface, which leads to the development of drug resistance and thus the therapy fails. This diploma thesis aimed to perform genome-wide …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Michal Šmída, Dr. rer. nat.
  • Oponent: Ph.D. Fedor Nikulenkov

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta